Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

logo_przedsiebiorcy_bezpiecz

Sekcja Bezpieczeństwa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL została powołana by integrować środowisko przedsiębiorców, organizacji, władz samorządowych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz reagować na zagrożenia i minimalizować ich wpływy na biznes. Dzięki wiedzy, edukacji i innowacyjnym rozwiązaniom, Sekcja Bezpieczeńśtwa reprezentuje polskich przedsiębiorców w ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa biznesu. Jej zadaniem jest reagowanie na zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia w kraju i za granicą oraz dbanie o bezpieczeńśtwo członków federacji.

 

1920x810-1024x432

Cyberbezpieczeństwo w samorządzie

W kwietniu 2023 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przesłała do wszystkich podmiotów przyłączonych do węzła krajowego psimo ze wskazaniem jakie aspekty bezpieczeństwa informacji są do poprawy lub wdrożenia od początku. Jak można podnieść poziom cyberbezpieczeństwa.

 1. Przede wszystkim Kancelaria wskazała na potrzebę wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę IS0 27001 . Ważne aby system zarządzania obejmował wszystkie informacje, nie tylko dane osobowe.
 2. Wprowadzić zasady zarządzania bezpieczeństwem w relacjach z dostawcami. Czyli określić wymogi bezpieczeństwa dla dostawców i zasady ich sprawdzania.
 3. Przeprowadzić udokumentowaną analizę ryzyka dla bezpieczeństwa informacji, w tym dla systemów informatycznych.
 4. Monitorować istniejące procedury i stosowane środki zabezpieczające wraz z określeniem osób odpowiedzialnych i metod prowadzenia monitorowania.
 5. Wykonać przegląd i aktualizację istniejących procedur dotyczących RODO, a także przeprowadzić cykliczne przeglądy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 6. Cyklicznie zwiększać świadomość pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nie wystarczy już jedno szkolenie raz na 2 lata.

Infrastruktura rządowa i samorządowa do 2022 roku cieszyła się nieznacznym zainteresowaniem cyberprzestępców. Jednak wojna na Ukrainie i Polskie zaangażowanie w pomoc jej obywatelom spowodowały, że nasz kraj jest jednym z głównych celów ataków rosyjskich hackerów.

 • atak hackerski na Urząd Miasta Katowic w 2022 r. spowodował wyciek danych osobowych 5 tys. osób w tym pracowników,
 • atak hackerski na Urząd Miasta Łódź w 2022 r. spowodował wyciek danych osobowych 2 tys. osób.

Ostatni głośny atak hackerski na Zarząd Dróg Transportu i ZIeleni w Olsztynie miał miejsce w czerwcu 2023 r. Na skutek ataku nie działała sygnalizacja świetlna, kodowanie miesięcznych biletów, a także biletomaty mobilne i stacjonarne. Niektóre usługi nie były dostępne do trzech tygodni po ataku. Nie mówimy tutaj o wycieku danych, tylko o zablokowaniu usług i produktów koordynowanych przez samorząd.

Dofinansowanie nampodniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa
19 lilpca 2023 r. Ministertwo Cyfryzacji ogłosiło grant „Cyberbezpieczny Samorząd”, czyli dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa

Wysokość dofinansowania:

 • Gminu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN
 • Powiaty do 850 000 PLN
 • Województwa do 850 000 PLN

Wnioski o dofinansowanie można składać do 13 października. Przy składaniu wniosku należy uzupełnić
ankietę dotyczącą aktualnego stanu bezpieczeństwa w jednostce.
Po prawej stronie został wskazany zakres co jest objęte dofinansowaniem.

WAŻNE – wdrożone rozwiązania należy utrzymać co najmniej przez 2 lata.

 • RODO i KRI
  Wdrożenia, przygotowanie dokumentacji, audyty, sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych.
 • ISO 27001
  Audyt zerowy, przygotowanie dokumentacji SZBI, wdrożenie dokumentacji w tym analizy ryzyka i relacji z dostawcami, audyt powdrożeniowy, zewnętrzne wsparcie przy dalszym doskonaleniu SZBI.
 • Szkolenia
  Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej, szkolenia specjalistyczne dla Działów IT. Innowacyjne metody zwiększania świadomości pracowników np. newsletter, quiz.
 • Zewnętrzny SOC
  Bieżące monitorowanie bezpieczeństwa w sieci samorządu, w tym skanowanie podatności, bieżące informowanie o podejrzanych działaniach.
 • Testy Cyber
  Przeprowadzanie testów socjotechnicznych. Przeprowadzanie testów penetracyjnych systemów informatycznych i teleinformatycznych. Przeprowadzanie testów stron internetowych.
 • Zewnętrzny Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
  Wsparcie w napisaniu strategii cyberbezpieczeństwa dla jednostki, punkt kontaktowy w zakresie incydentów cyberbezpieczeństwa, pomoc w zgłoszeniu incydentów do odpowiedniego organu, sprawowanie nadzoru nad reakcją na incydenty, sprawowanie nadzoru nad dokumentacją systemu cyberbezpieczeństwa.

Przede wszystkim zachęcamy do skorzystania z dofinansowania.
Proponujemy współpracę na poniższych zasadach.

 • Uzupełnienie ankiety

Aby złożyć wniosek należy uzupełnić ankietę wskazując aktualny stan cyberbezpieczeństwa w jednostce. Pomożemy uzupełnić ankietę w oparciu o informacje pozyskane podczas konsultacji z pracownikami.

 • Analiza ankiety

Przeanalizujemy wspólnie wyniki ankiety i zaproponujemy działania, które faktycznie zwiększą poziom cyberbezpieczeństwa i będą objęte dofinansowaniem.

 • Przeprowadzenie działań

Przeprowadzenie ustalonych działań. Przykładowa lista: wykonanie audytu zerowego, wdrożenie normy ISO 27001, aktualizacja procedur związanych z RODO, przeprowadzenie testów penetracyjnych.

 • Pomoc przy rozliczeniu

Pomagamy przy rozliczeniu dofinansowania. Jeżeli ministerstwo będzie chciało sprawdzić wdrożone działania, będziemy w tym uczestniczyć.

 • Pomoc przy rozliczeniu

Po wdrożeniu wszystkich działań i rozliczeniu projektu służymy konsultacjami i pomocą przy utrzymaniu wdrożonych rozwiązań.
Co samorząd zyska zwiększając poziom cyberbezpieczeństwa?

 1. Spełnienie wymagań RODO i KRI,
 2. Spełnienie części wymagań KSC,
 3. Realizację rekomendacji wskaznaych w piśmie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 4. Zadbanie o bezpieczeństwo infrastruktury niezbędnej do zapewnienia ciągłości działania urzędu,
 5. Zapewnienie większego bezpieczeństwa dla danych osobowych mieszkańców gminy, powiatu czy województwa – czyli danych osobowych wyborców.

Od rozmowy.
Jeżeli:

 • w dalszym ciągu nie wiecie Państwo jak rozpocząć temat cyberbezpieczeństwa w swoim samorządzie;
 • oddelegowano temat do Działu IT, ale nie ma pewności czy podołają tej kwestii;
 • chcecie Państwo zwiększyć świadomość pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 • nie otrzymaliście Państwo informacji w jakiej kwocie urząd może skorzystać z dofinansowania;
 • zastanawiacie się Państwo w jaki sposób zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w samorządzie;
 • urząd ma problem z uzupełnieniem ankiety w ramach dofinansowania;
 • macie Państwo pytania do Naszej oferty.

Zachęcamy do kontaktu!

Macie Państwo możliwość umówienia się na bezpłatną konsultację telefoniczną, podczas której będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania.

Tel:
+48 722 213 636
+48 792 834 345
E-mail:
sekcjabezpieczenstwa@przedsiebiorcy.pl

Scroll to Top