Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Serdecznie witamy firmę SafeID Sp. z o.o., która dołączyła do Federacji Przedsiębiorcy.pl


Założyciele firmy  są ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych, zarządzającymi projektami z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem w sektorach rządowym i samorządowym, koordynatorzy projektów dla sektora administracji samorządowej oraz biznesu. Są pomysłodawcami oraz producentami systemów dla Inspektorów ochrony danych oraz dla Sygnalistów.

Firma prowadzi audyty zgodności obejmujących dokonanie przeglądu środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych w organizacji.

Opracowuje także analizę ryzyk – jakie rodzaje zabezpieczeń należy zastosować w organizacji, jakie obszary są krytyczne z punktu widzenia organizacji oraz jakie działania należy podjąć, aby być w pełni zgodnym z wymaganiami RODO.

Przygotowuje procedury obsługi potencjalnych naruszeń zgłaszanych przez Sygnalistów danej organizacji.

SafeID zapewnia wsparcie merytoryczne w zakresie procedur w relacjach z instytucjami zewnętrznymi, które, zgodnie z Dyrektywą dot. Sygnalisty, mogą wyjaśniać poprawność przeprowadzonego postępowania.

Przez firmę prowadzone są szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników w zakresie danych osobowych, procedur dot. Sygnalisty oraz bezpieczeństwa informacji.

https://safe-id.pl/

Scroll to Top