Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

W dniu 21 marca 2023 roku Dyrektor Regionalny  Przedsiębiorcy.pl Warmii i Mazur – Pan Piotr Oleksiak spotkał się z Dyrektorem Generalnym Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej – Panem Wojciechem Baczyńskim.

Podczas spotkania roboczego omówiono m.in.

– współpracę dotyczącą misji gospodarczych w Portugalii i Brazylii

– ochronę gospodarczą członków izby w zakresie weryfikacji przyszłych kontrahentów oraz dostarczania istotnych informacji w procesie decyzyjnym

– działania prewencyjne w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony marki i dobrego wizerunku firm zrzeszonych w izbie.

– zakres działań w obszarze cyberbezpieczeństwa

 
Scroll to Top