Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Spotkanie sekcji Rozliczania Czasu Pracy Kierowców

Piątkowe spotkanie, mające ze względu na okoliczności formę wideokonferencji poświęcone było aktualnej sytuacji branży transportowej. Dyskusja dotyczyła w szczególności zakresu czasu pracy i rozliczania wynagrodzeń w świetle nowych ustaw. Omówiono także wątpliwości i pytania jakie rodzi wydłużenie czasu jazdy w ruchu krajowym i międzynarodowym.

W dalszej części spotkania skupiono się na realizowanym projekcie podnoszenia jakości usług w branży oraz kierunku ujednolicenia niektórych interpretacji.

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie bardzo ważnym zagadnieniom takim jak rozliczanie kierowców w okresie pandemii, w tym obniżone wymiary pracy, przestoje, kwarantanny. Szkolenie dostępne będzie tylko dla członków Federacji.

Sekcja RCKP (Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców) skupia członków Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL oferujących usługi i produkty związane z kontrolą i rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Decyzję o utworzeniu sekcji branżowej podjęto po konferencji w Otwocku w lutym 2020, poświęconej w całości kwestiom związanym z tymi usługami. Głównym celem działań tej grupy jest podnoszenie jakości usług i dążenie do ujednolicenia interpretacji przepisów. W ramach sekcji członkowie mogą także korzystać z wiedzy specjalistów zarówno podczas dyskusji jak również szkoleń realizowanych w ramach Federacji. Jednym z celów jest także wspólne budowanie największej bazy wiedzy w tej branży, z której mogą korzystać uczestnicy. Realizacja tych celów nie byłaby możliwa bez wsparcia ogólnopolskiej organizacji jaką jest Federacja PRZEDSIĘBIORCY.PL.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz lub zadzwoń!

r.gornik@przedsiebiorcy.pl lub 603 469 600

Scroll to Top