Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

W dniach 25 – 27 października 2023 byliśmy uczestnikiem oraz partnerem 13. edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Federację Przedsiębiorcy.pl reprezentował dyrektor naszego Oddziału na Śląsku – Bartłomiej Kuberski, który brał udział w uroczystej gali inauguracyjnej Kongresu oraz towarzszących spotkaniach i wydarzeniach. Organizatorem Kongresu była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest największym wydarzeniem dla firm sektora MŚP w Europie. Od roku 2011 jest miejscem pozyskiwania nowej wiedzy, wymiany poglądów, inspiracji i nawiązywania relacji biznesowych.

 

W dwunastu dotychczasowych edycjach Kongresu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców i ekspertów z całego świata oraz liczne grono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki i kultury.

Kongres skierowany jest do przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP, ale także do wszystkich firm, organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem oraz tworzących warunki jego funkcjonowania i rozwoju. Dlatego uczestnikami Kongresu są przedstawiciele władz państwowych, z Premierem i Ministrami Rządu RP na czele, posłowie do Sejmu, Senatorowie RP, osoby zarządzające instytucjami i agendami rządowymi, czołowi przedstawiciele władz regionalnych, prezydenci miast, najwyższe władze publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, organizacji i stowarzyszeń przedsiębiorców, a także wysokiej rangi przedstawiciele instytucji kultury.

Scroll to Top