Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Na ostatnim spotkaniu Członków Zarządu Federacji Przedsiębiorcy.pl, jednym z głównych tematów poruszanych było powołanie Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

Coraz częściej słychać głosy wśród osób zajmujących się gospodarką o potrzebie stworzenia w Polsce jednej silnej reprezentacji przedsiębiorców. Dotychczasowy model tzw. rozproszonego samorządu przedsiębiorców lub pracodawców już nie wystarczy. Przedsiębiorcy przede wszystkim z sektora MŚP oczekują obrony przed rozrastającym się globalizmem, który wykorzystując pozycję silniejszego niszczy rodzimą przedsiębiorczość. Wiedza o PSG wśród społeczeństwa jest mała a żenująco niska wśród przedsiębiorców.

Dla lepszego przedstawienia zaproponowanego podejścia  do tematu można przytoczyć przykłady podziału na grupy społeczne /segmenty/ z określeniem ich potrzeby, które zostaną zaspokojone po wprowadzeniu w Polsce PSG :

  1. część przedsiębiorców oczekuje od PSG gwarancji, że ustawa zmieni ich pozycje w Państwie z przedmiotowego na podmiotowy dzięki samorządowi gospodarczemu, który będzie częścią demokracji partycypacyjnej,
  2. politycy powinni wiedzieć, że jako obrońców rodzimej gospodarki i prekursorzy nowych metod rozwoju Kraju oraz zwolennicy demokracji partycypacyjnej, dzięki PSG mają szansę zdobyć poparcie nowych zwolenników wśród przedsiębiorców,
  3. pracownicy administracji rządowej przeciążeni pracą powinni wiedzieć , że po wdrożeniu PSG znaczne odciąży się sądownictwo, szkolnictwo zawodowe, ochrona zdrowia, obsługa obywateli a także usprawni się inwestycje i innowacyjny rozwój na zasobach miejscowych,   
  4. dla samorządowców, PSG to oferta współpracy w rozwiązywaniu spraw lokalnych z najbardziej aktywnymi mieszkańcami w terenie oraz zwiększenie roli samorządów w rządzeniu Państwem,
  5. dla organizacji przedsiębiorców działających dotychczas samodzielnie to szansa na ich rozwój przez konsolidacje oraz lepszą współpracę w ramach struktur krajowych i regionalnych PSG
  6. dla młodych przedsiębiorczych Polaków, PSG to pomoc w zdobyciu zawodu i pracy oraz w założeniu firmy i jej bezpieczny rozwój,                                                                                                                         
  7. dla Polaków myślących o powrocie z zagranicy, to informacja o Kraju i pomoc po  ‘przeprowadzce’,
  8. polscy patrioci powinni wiedzieć, że wdrożenie PSG to budowanie Polski silnej i niezależnej gospodarczo a przede wszystkim bezpiecznej i niepodległej.
  9. dalsza segmentacja społeczeństwa i opis ich oczekiwań oraz potrzeb powinna być robiona po spotkaniach z obywatelami, przez wykorzystanie opracowań naukowych, śledzenie publikacji i dyskusji w mediach społecznościowych oraz własne przemyślenia. Opracowania te będą wykorzystywane  do działań informacyjnych o PSG oraz prac nad strategią PR.    

To się uda!

Autor: Andrzej Stępniewski

Scroll to Top