Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Oferty członków

Fundacja Akcelerator Innowacji zaprasza do skorzystania z usług doradczych dofinansowanych na poziomie 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, konkurs „Bon na doradztwo”.

Usługi doradcze w ramach konkursu związane są z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Konkurs jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie woj. mazowieckiego.

Usługi mogą obejmować przykładowo: doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji do certyfikacji.

Usługa doradcza może być świadczona jedynie przez Instytucję Otoczenia Biznesu, która posiada status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu.

Fundacja Akcelerator Innowacji jest jednym z 14 podmiotów uprawnianych do świadczenia tego typu usług.

Szczegółowe informacje oraz kontakt – w poniższym piśmie.

Pismo od Prezesa Fundacji Akcelerator Innowacji

Scroll to Top