Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

W dniu 30.06.23 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie obyło się Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo-Celowe Federacji Przedsiębiorcy.pl. Podczas zebrania przedstawiono obecnym członkom sprawozdanie z działalności Federacji o:

 

1. Organizowanych i współorganizowanych wydarzeniach, spotkaniach oraz inicjatywach.
2. Sposobie reprezentowania członków Federacji i w jaki sposób chronione są i były ich interesy gospodarcze.
3. Uczestnictwie w licznych wydarzeniach poświęconych rozwojowi polskich marek i interesom gospodarczym polskich przedsiębiorców.
4. Udziale w badaniach naukowych.
5. Aktywności członków.
6. Wspieraniu członków Federacji.
7. Szkoleniach, webinariach i seminariach organizowanych przez Federację oraz jej członków.
8. Obecności w mediach
9. Współpracy z organizacjami i instytucjami będącymi członkami Federacji, jak i podmiotami zewnętrznymi.
10. Działaniach rozwojowych – wśród nich: utworzenie Sekcji Bezpieczeństwa, otwarciu dwóch nowych oddziałów i nowych członkach. Szczegóły będą publikowane w następnych postach.

 

Zgromadzenie zakończyło się uroczystą kolacją.

 
Scroll to Top