Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 23.09.22 r. w Otwocku w Z-Hotel Business & Spa obyło się Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo-Celowe Federacji Przedsiębiorcy.pl. Podczas spotkania po sprawozdaniu z działalności w ostatnim roku, udzielono absolutorium Zarządowi, Prezesowi Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Informacje o swojej aktywności przekazali także dyrektorzy poszczególnych oddziałów oraz przedstawiciele organizacji będących członkami Federacji. Podczas spotkania miała miejsce bardzo ciekawa i żywa dyskusja na temat rozwoju i przyszłości naszej Organizacji. Zgromadzenie zakończyło się uroczystą kolacją.

Scroll to Top