Nasi eksperci

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Piotr Podgórski

Radca Prawny

Radca prawny – wspólnik w Kancelarii Prawnej Clever One. W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Aktywnie działa na rzecz Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu Handlu i Usług. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. W ostatnim czasie jako In-house lawyer obsługiwał największą w Polsce firmę leasingową o zasięgu międzynarodowym. Zdobywał również doświadczenie w spółkach z sektora wojskowego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence). Interesuje się tematyką związaną z leasingiem.
Autor fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej oraz w miesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach biznesowych.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się językiem angielskim.

Piotr Oleksiak

Detektyw

Prezes agencji detektywistycznej HIIT Group SP. zo.o. i Dyrektor Regionu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców na Warmii i Mazurach. Posiada wieloletnie doświadczenie w służbach mundurowych za co został odznaczony wieloma nagrodami i medalami. Laureat Orłów Polskiej Przedsiębiorczości w dziedzinie Detektywistyki i Wywiadu. Pomaga przedsiębiorcom zabezpieczać ich biznes oraz dba o bezpieczeństwo transakcji weryfikując przyszłych kontrahentów. Skutecznie wdraża systemy przeciwdziałania nadużyciom i jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Doradza i weryfikuje procesy bezpieczeństwa zachodzące w przedsiębiorstwach.

dr Małgorzata Rejmer

Prezes Zarządu Kancelaria Finansowa LEX

Prezes Zarządu i nestor w Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o. Doktor Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka także studiów ekonomicznych, studiów psychologicznych w ramach Akademii Psychologii Przywództwa (Politechnika Warszawska)., a także studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w dziedzinie sukcesji biznesu – tematyką zajmuje się od ponad 20 lat. Wdrożyła ponad 200 projektów sukcesyjnych. 

Dziedziny prawa będące przedmiotem zainteresowań:

  • Prawo cywilne, w szczególności prawo spadkowe, handlowe, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo pracy;
  • Prawo administracyjne;
  • Prawo finansowe, w szczególności prawo podatkowe, ubezpieczeniowe i bankowe;
  • Zainteresowanie w/w dziedzinami prawa przede wszystkim przez pryzmat holistycznego ujęcia sukcesji biznesu.

Występuje w charakterze eksperta różnych poniższych organizacji w zakresie sukcesji biznesu. Reprezentuje je w relacjach m.in. z Ministerstwem Rozwoju, posłami i senatorami w zakresie planowanych zmian dotyczących polskich przedsiębiorców.

  • Szkoła Główna Handlowa – wykładowca na studiach podyplomowych: „Zarządzanie firmą rodzinną”, „Sukcesja przedsiębiorstwa”;
  • Inicjatywa Firm Rodzinnych – stowarzyszenie zrzeszające polskich przedsiębiorców;
  • Polska Izba Handlu;
  • Grupa Eurocash – największy polski franczyzodawca;
  • wiele organizacji branżowych.

Zainteresowania pozazawodowe: psychologia biznesu, literatura motywacyjna i ekonomiczna, teatr, podróże, aktywne spędzanie wolnego czasu.

mgr Barbara Reduch-Widelska

Prezes Zarządu UNI-BUD
Absolwentka SGPiS (obecna SGH) oraz licznych staży: krajowych i zagranicznych, studiów podyplomowych i kursów menedżerskich od 40 lat związana jest z branżą budowlaną (COBRTI „INSTAL”, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, KPB „UNI-BUD”. Uczestniczka staży i szkoleń zagranicznych, w tym m.in.: dwumiesięcznego stażu we Francji z zakresu zarządzania i finansowania budownictwa społecznego HLM – obecnie w Polsce TBS, zorganizowanego i finansowanego przez francuskie Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, Mieszkalnictwa i Transportu oraz licznych szkoleń organizowanych przez Europejską Federację Przemysłu Budowlanego FIEC z siedzibą w Brukseli, organizacje europejskie, stowarzyszenia branżowe i inne organizacje partnerskie.
Od 23 lat jest Prezesem Zarządu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD” gdzie m.in. opracowała i wdrożyła wiele nowatorskich projektów służących eksporterom usług do UE i EOG jak np. uruchomienie centrum informacji o Unii Europejskiej, stały serwis informacyjny o zasadach działania na rynkach europejskich, w tym szczególnie niemieckim. Autorka szeregu publikacji w wydawnictwach branżowych w kraju i za granicą.
Doświadczenie swoje wykorzystuje również w pracach licznych komisji i zespołów działających na rzecz rozwoju firm zwłaszcza tych z grupy MSP oraz w działalności szkoleniowej adresowanej do eksporterów usług.
W ostatnich latach pełniła społecznie wiele funkcji na rzecz szeroko rozumianego środowiska budowlanego – była m.in. Prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, członkiem Prezydium Kongresu Budownictwa, Współprzewodniczącą Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Angelika Majewska

Wiceprezes Zarządu LeasingTeam

Wizjonerka, współzałożycielka Grupy Kapitałowej LeasingTeam – największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która skutecznie rywalizuje z globalnymi koncernami na polskim rynku outsourcingu HR.
Andżelika Majewska nadaje strategiczny kierunek spółkom z Grupy, odpowiada za rozwój i kontakty z klientami, wdraża nowoczesne narzędzia i modele zatrudnienia, które umożliwiają organizacjom zwiększenie efektywności i przyspieszenie rozwoju biznesu. Jest laureatką rankingu „100 największych firm zarządzanych przez kobiety” opublikowanego przez Gazetę Finansową (LeasingTeam zajął 89. miejsce) oraz zdobywczynią tytułu Tygrysa Biznesu przyznawanego przez Fundację Pro Progressio osobom zasłużonym dla świata outsourcingu.
Absolwentka Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów Executive MBA na Maastricht University. Uczestniczka Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

Edyta Krzywańska

Associate Partner UHY ECA

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12676); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. zawodowo związana z doradztwem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej kontroli podatkowej, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Tomasz Waźbiński

Prezes Zarządu Mazowieckiego Handlu Przemysłu i Usług

Absolwent Uniwersytetu Kształcenia Zawodowego w Hadze, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Menedżer Administracji Publicznej, dyplomata, szkoleniowiec, ekspert ds. RODO; Wyższa kadra zarządzająca administracji samorządowej, specjalista ds. integracji europejskiej, programów europejskich, kultury i edukacji oraz współpracy międzynarodowej.
Pełnił funkcję Członka Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Były reprezentant Związku Województw RP w Komitecie Monitorującym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Były Członek Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) przy Prezesie Rady Ministrów. Były Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Były Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze. Inicjator powołania Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach.
Obecnie: Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu, Handlu i Usług, członek Zespołu do spraw RODO przy Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy, Prezes AW Consulting Sp. z o.o., spółki zajmującej się ochroną danych osobowych; członek licznych kapituł nagród dla przedsiębiorców.

Tomasz Moszczyński

Manager UHY ECA

Doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak również specjalistycznych kursów z zakresu prawa podatkowego.

dr Arkadiusz Jan Derkacz

Pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Arkadiusz J. Derkacz – doktor nauki ekonomicznych, specjalista ds. zarządzania w gospodarce, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych. Przedstawiciel ekonomii
instytucjonalnej.

Pracownik naukowo-dydaktyczny. Prof. Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej. Ekspert w Wydziale Statystyczno-Dewizowym łódzkiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Ekspert ekonomiczny i członek Rady Naukowo Eksperckiej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.PL.

Absolwent UAM w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menedżer średniego i wyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych w Niemczech, Czechach i Austrii. Od 2008 r. po powrocie do Polski i objął stanowisko dyrektora finansowego i menedżera.

Naukowo realizuje badania w zakresie ekonomii rozwoju, gospodarki cyrkularnej oraz zarządzania w gospodarce. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego oraz Forum Myśli Instytucjonalnej. Współpracuje z „The Forum for Social Economics” (USA). Członek Rady Redakcyjnej „Science Journal of Business and Management” (USA) i „American Journal of Management Science and Engineering” (USA).

dr Roman Seredyński

Partner Zarządzający UHY ECA, Biegły rewident

Doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział
w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Michał Kołosowski

Partner UHY ECA, Biegły rewident

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie sprawuje funkcję Partnera w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Robert Pacierpnik

Trener Mentalny

Trener Mentalny, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie – kierunek: Zarządzanie w sporcie, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także Akademii Trenerów Mentalnych, certyfikowany specjalista MTQ48 i MTQ48SPORT – testów mierzących odporność psychiczną. Jako Dyrektor Handlowy, Menedżer sprzedaży B2B w firmie Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. oraz Doradca Zarządu Federacji Przedsiębiorcy.pl – współpracował z ponad 700 przedsiębiorstwami. 
Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomaga stworzyć w organizacjach i firmach warunki sprzyjające budowaniu wewnętrznej motywacji do pracy, dzięki którym pracownicy są nie tylko wydajni, ale również zaangażowani i związani ze swoją firmą.
Pracuje także ze sportowcami, którzy dzięki jego metodom, które stosuje we współpracy – odnoszą sukcesy. Jako certyfikowany specjalista testów mierzących odporność psychiczną – przeprowadza je wśród sportowców i menedżerów. Na podstawie wyników opracowuje dla nich indywidualną drogę wzmocnienia odporności psychicznej, aby mogli łatwej sprostać wyzwaniom i skuteczniej realizować swoje cele.
W swojej pracy kieruje się mottem „Sukces jest wyborem”.

Andrzej Stępniewski

Przewodniczący Rady Programowej

Po maturze studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (Wydział Handlu Wewnętrznego), którą ukończył w 1970 r. Następnie pracował w przemyśle elektronicznym. W 1980 r. ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania). 

Od 1987 r. był przedsiębiorcą. Jako działacz opozycyjny współpracował z KOR, TKN, Wydawnictwem „Nowa” oraz z Radiem „Solidarność”. Organizator Ruchu Pracodawców w III RP, członek Komisji Trójstronnej i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. 

W swoim pracowitym życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na różnych stanowiskach. Obecnie emeryt, Honorowany Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Inicjator ruchu Szlachetni. Obecnie Koordynator Ruchu na Rzecz Powszechnego Samorządu Gospodarczego.