Nasi eksperci

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Piotr Podgórski

Radca Prawny

Radca prawny – wspólnik w Kancelarii Prawnej Clever One. W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Aktywnie działa na rzecz Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu Handlu i Usług. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. W ostatnim czasie jako In-house lawyer obsługiwał największą w Polsce firmę leasingową o zasięgu międzynarodowym. Zdobywał również doświadczenie w spółkach z sektora wojskowego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence). Interesuje się tematyką związaną z leasingiem.
Autor fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej oraz w miesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach biznesowych.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się językiem angielskim.

Piotr Oleksiak

Detektyw

Prezes agencji detektywistycznej HIIT Group SP. zo.o. i Dyrektor Regionu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców na Warmii i Mazurach. Posiada wieloletnie doświadczenie w służbach mundurowych za co został odznaczony wieloma nagrodami i medalami. Laureat Orłów Polskiej Przedsiębiorczości w dziedzinie Detektywistyki i Wywiadu. Pomaga przedsiębiorcom zabezpieczać ich biznes oraz dba o bezpieczeństwo transakcji weryfikując przyszłych kontrahentów. Skutecznie wdraża systemy przeciwdziałania nadużyciom i jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Doradza i weryfikuje procesy bezpieczeństwa zachodzące w przedsiębiorstwach.

dr Małgorzata Rejmer

Prezes Zarządu Kancelaria Finansowa LEX

Prezes Zarządu i nestor w Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o. Doktor Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka także studiów ekonomicznych, studiów psychologicznych w ramach Akademii Psychologii Przywództwa (Politechnika Warszawska)., a także studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w dziedzinie sukcesji biznesu – tematyką zajmuje się od ponad 20 lat. Wdrożyła ponad 200 projektów sukcesyjnych. 

Dziedziny prawa będące przedmiotem zainteresowań:

  • Prawo cywilne, w szczególności prawo spadkowe, handlowe, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo pracy;
  • Prawo administracyjne;
  • Prawo finansowe, w szczególności prawo podatkowe, ubezpieczeniowe i bankowe;
  • Zainteresowanie w/w dziedzinami prawa przede wszystkim przez pryzmat holistycznego ujęcia sukcesji biznesu.

Występuje w charakterze eksperta różnych poniższych organizacji w zakresie sukcesji biznesu. Reprezentuje je w relacjach m.in. z Ministerstwem Rozwoju, posłami i senatorami w zakresie planowanych zmian dotyczących polskich przedsiębiorców.

  • Szkoła Główna Handlowa – wykładowca na studiach podyplomowych: “Zarządzanie firmą rodzinną”, “Sukcesja przedsiębiorstwa”;
  • Inicjatywa Firm Rodzinnych – stowarzyszenie zrzeszające polskich przedsiębiorców;
  • Polska Izba Handlu;
  • Grupa Eurocash – największy polski franczyzodawca;
  • wiele organizacji branżowych.

Zainteresowania pozazawodowe: psychologia biznesu, literatura motywacyjna i ekonomiczna, teatr, podróże, aktywne spędzanie wolnego czasu.

mgr Barbara Reduch-Widelska

Prezes Zarządu UNI-BUD
Absolwentka SGPiS (obecna SGH) oraz licznych staży: krajowych i zagranicznych, studiów podyplomowych i kursów menedżerskich od 40 lat związana jest z branżą budowlaną (COBRTI „INSTAL”, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, KPB „UNI-BUD”. Uczestniczka staży i szkoleń zagranicznych, w tym m.in.: dwumiesięcznego stażu we Francji z zakresu zarządzania i finansowania budownictwa społecznego HLM – obecnie w Polsce TBS, zorganizowanego i finansowanego przez francuskie Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, Mieszkalnictwa i Transportu oraz licznych szkoleń organizowanych przez Europejską Federację Przemysłu Budowlanego FIEC z siedzibą w Brukseli, organizacje europejskie, stowarzyszenia branżowe i inne organizacje partnerskie.
Od 23 lat jest Prezesem Zarządu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD” gdzie m.in. opracowała i wdrożyła wiele nowatorskich projektów służących eksporterom usług do UE i EOG jak np. uruchomienie centrum informacji o Unii Europejskiej, stały serwis informacyjny o zasadach działania na rynkach europejskich, w tym szczególnie niemieckim. Autorka szeregu publikacji w wydawnictwach branżowych w kraju i za granicą.
Doświadczenie swoje wykorzystuje również w pracach licznych komisji i zespołów działających na rzecz rozwoju firm zwłaszcza tych z grupy MSP oraz w działalności szkoleniowej adresowanej do eksporterów usług.
W ostatnich latach pełniła społecznie wiele funkcji na rzecz szeroko rozumianego środowiska budowlanego – była m.in. Prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, członkiem Prezydium Kongresu Budownictwa, Współprzewodniczącą Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Edyta Krzywańska

Associate Partner UHY ECA

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12676); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. zawodowo związana z doradztwem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej kontroli podatkowej, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Tomasz Waźbiński

Prezes Zarządu Mazowieckiego Handlu Przemysłu i Usług

Absolwent Uniwersytetu Kształcenia Zawodowego w Hadze, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Menedżer Administracji Publicznej, dyplomata, szkoleniowiec, ekspert ds. RODO; Wyższa kadra zarządzająca administracji samorządowej, specjalista ds. integracji europejskiej, programów europejskich, kultury i edukacji oraz współpracy międzynarodowej.
Pełnił funkcję Członka Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Były reprezentant Związku Województw RP w Komitecie Monitorującym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Były Członek Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) przy Prezesie Rady Ministrów. Były Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Były Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze. Inicjator powołania Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach.
Obecnie: Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu, Handlu i Usług, członek Zespołu do spraw RODO przy Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy, Prezes AW Consulting Sp. z o.o., spółki zajmującej się ochroną danych osobowych; członek licznych kapituł nagród dla przedsiębiorców.

Tomasz Moszczyński

Manager UHY ECA

Doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak również specjalistycznych kursów z zakresu prawa podatkowego.

dr Arkadiusz Jan Derkacz

Pracownik naukowy, ekspert w Wydziale Statystyczno-Dewizowym łódzkiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego.

Arkadiusz J. Derkacz – doktor nauki ekonomicznych, specjalista ds. zarządzania w gospodarce, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych. Przedstawiciel ekonomii instytucjonalnej.
Pracownik naukowo-dydaktyczny. Adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej. Ekspert w Wydziale Statystyczno-Dewizowym łódzkiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego.
Absolwent UAM w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menedżer średniego i wyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych w Niemczech, Czechach i Austrii. Od 2008 r. po powrocie do Polski i objął stanowisko dyrektora finansowego i menedżera.
Naukowo realizuje badania w zakresie ekonomii rozwoju, gospodarki cyrkularnej oraz zarządzania w gospodarce. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego oraz Forum Myśli Instytucjonalnej. Współpracuje z „The Forum for Social Economics” (USA). Członek Rady Redakcyjnej „Science Journal of Business and Management” (USA) i „American Journal of Management Science and Engineering” (USA).

dr Roman Seredyński

Partner Zarządzający UHY ECA, Biegły rewident

Doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział
w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Michał Kołosowski

Partner UHY ECA, Biegły rewident

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie sprawuje funkcję Partnera w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Andrzej Stępniewski

Przewodniczący Rady Programowej

Po maturze studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (Wydział Handlu Wewnętrznego), którą ukończył w 1970 r. Następnie pracował w przemyśle elektronicznym. W 1980 r. ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania). 

Od 1987 r. był przedsiębiorcą. Jako działacz opozycyjny współpracował z KOR, TKN, Wydawnictwem “Nowa” oraz z Radiem “Solidarność”. Organizator Ruchu Pracodawców w III RP, członek Komisji Trójstronnej i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. 

W swoim pracowitym życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na różnych stanowiskach. Obecnie emeryt, Honorowany Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Inicjator ruchu Szlachetni. Obecnie Koordynator Ruchu na Rzecz Powszechnego Samorządu Gospodarczego.