Deprecated: Creation of dynamic property Cryout_Serious_Slider::$plugin_url is deprecated in /home/europa20/domains/2020.przedsiebiorcy.pl/public_html/wp-content/plugins/cryout-serious-slider/cryout-serious-slider.php on line 63

Deprecated: Creation of dynamic property Cryout_Serious_Slider_Shortcode::$sanitizer is deprecated in /home/europa20/domains/2020.przedsiebiorcy.pl/public_html/wp-content/plugins/cryout-serious-slider/inc/shortcodes.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Cryout_Serious_Slider::$sanitizer is deprecated in /home/europa20/domains/2020.przedsiebiorcy.pl/public_html/wp-content/plugins/cryout-serious-slider/cryout-serious-slider.php on line 70
NASI EKSPERCI - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasi eksperci

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Piotr Podgórski

Radca Prawny

Radca prawny – wspólnik w Kancelarii Prawnej Clever One. W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Aktywnie działa na rzecz Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu Handlu i Usług. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. W ostatnim czasie jako In-house lawyer obsługiwał największą w Polsce firmę leasingową o zasięgu międzynarodowym. Zdobywał również doświadczenie w spółkach z sektora wojskowego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence). Interesuje się tematyką związaną z leasingiem.
Autor fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej oraz w miesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach biznesowych.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się językiem angielskim.

Ewa Książek-Bator

Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Zarządu HMS Assistance

Ekonomistka i menager z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości o kierunku rachunkowość, na Uniwersytecie Gdańskim studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość, na Politechnice Gdańskiej studia podyplomowe z Zarzadzania i Controlingu oraz Przywództwo Strategiczne uzyskując tytuł MBA. Od lat związana z branżą medyczną, doradza, zarządza, wspiera swoim doświadczeniem jednostki ochrony zdrowia. Były wieloletni dyrektor dużego szpitala klinicznego, a obecnie członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali i Prezes Zarządu HMS Assistance – przychodni medycznej zajmującej się głównie medycyną pracy, w tym specjalistyczną morską.

Piotr Oleksiak

Detektyw

Prezes agencji detektywistycznej HIIT Group SP. zo.o. i Dyrektor Regionu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców na Warmii i Mazurach. Posiada wieloletnie doświadczenie w służbach mundurowych za co został odznaczony wieloma nagrodami i medalami. Laureat Orłów Polskiej Przedsiębiorczości w dziedzinie Detektywistyki i Wywiadu. Pomaga przedsiębiorcom zabezpieczać ich biznes oraz dba o bezpieczeństwo transakcji weryfikując przyszłych kontrahentów. Skutecznie wdraża systemy przeciwdziałania nadużyciom i jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Doradza i weryfikuje procesy bezpieczeństwa zachodzące w przedsiębiorstwach.

dr Małgorzata Rejmer

Prezes Zarządu Kancelaria Finansowa LEX

Prezes Zarządu i nestor w Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o. Doktor Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka także studiów ekonomicznych, studiów psychologicznych w ramach Akademii Psychologii Przywództwa (Politechnika Warszawska)., a także studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w dziedzinie sukcesji biznesu – tematyką zajmuje się od ponad 20 lat. Wdrożyła ponad 200 projektów sukcesyjnych. 

Dziedziny prawa będące przedmiotem zainteresowań:

  • Prawo cywilne, w szczególności prawo spadkowe, handlowe, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo pracy;
  • Prawo administracyjne;
  • Prawo finansowe, w szczególności prawo podatkowe, ubezpieczeniowe i bankowe;
  • Zainteresowanie w/w dziedzinami prawa przede wszystkim przez pryzmat holistycznego ujęcia sukcesji biznesu.

Występuje w charakterze eksperta różnych poniższych organizacji w zakresie sukcesji biznesu. Reprezentuje je w relacjach m.in. z Ministerstwem Rozwoju, posłami i senatorami w zakresie planowanych zmian dotyczących polskich przedsiębiorców.

  • Szkoła Główna Handlowa – wykładowca na studiach podyplomowych: „Zarządzanie firmą rodzinną”, „Sukcesja przedsiębiorstwa”;
  • Inicjatywa Firm Rodzinnych – stowarzyszenie zrzeszające polskich przedsiębiorców;
  • Polska Izba Handlu;
  • Grupa Eurocash – największy polski franczyzodawca;
  • wiele organizacji branżowych.

Zainteresowania pozazawodowe: psychologia biznesu, literatura motywacyjna i ekonomiczna, teatr, podróże, aktywne spędzanie wolnego czasu.

mgr Barbara Reduch-Widelska

Prezes Zarządu UNI-BUD
Absolwentka SGPiS (obecna SGH) oraz licznych staży: krajowych i zagranicznych, studiów podyplomowych i kursów menedżerskich od 40 lat związana jest z branżą budowlaną (COBRTI „INSTAL”, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, KPB „UNI-BUD”. Uczestniczka staży i szkoleń zagranicznych, w tym m.in.: dwumiesięcznego stażu we Francji z zakresu zarządzania i finansowania budownictwa społecznego HLM – obecnie w Polsce TBS, zorganizowanego i finansowanego przez francuskie Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, Mieszkalnictwa i Transportu oraz licznych szkoleń organizowanych przez Europejską Federację Przemysłu Budowlanego FIEC z siedzibą w Brukseli, organizacje europejskie, stowarzyszenia branżowe i inne organizacje partnerskie.
Od 23 lat jest Prezesem Zarządu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD” gdzie m.in. opracowała i wdrożyła wiele nowatorskich projektów służących eksporterom usług do UE i EOG jak np. uruchomienie centrum informacji o Unii Europejskiej, stały serwis informacyjny o zasadach działania na rynkach europejskich, w tym szczególnie niemieckim. Autorka szeregu publikacji w wydawnictwach branżowych w kraju i za granicą.
Doświadczenie swoje wykorzystuje również w pracach licznych komisji i zespołów działających na rzecz rozwoju firm zwłaszcza tych z grupy MSP oraz w działalności szkoleniowej adresowanej do eksporterów usług.
W ostatnich latach pełniła społecznie wiele funkcji na rzecz szeroko rozumianego środowiska budowlanego – była m.in. Prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, członkiem Prezydium Kongresu Budownictwa, Współprzewodniczącą Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Edyta Krzywańska

Associate Partner UHY ECA

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12676); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. zawodowo związana z doradztwem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej kontroli podatkowej, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Tomasz Waźbiński

Prezes Zarządu Mazowieckiego Handlu Przemysłu i Usług

Absolwent Uniwersytetu Kształcenia Zawodowego w Hadze, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Menedżer Administracji Publicznej, dyplomata, szkoleniowiec, ekspert ds. RODO; Wyższa kadra zarządzająca administracji samorządowej, specjalista ds. integracji europejskiej, programów europejskich, kultury i edukacji oraz współpracy międzynarodowej.
Pełnił funkcję Członka Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Były reprezentant Związku Województw RP w Komitecie Monitorującym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Były Członek Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) przy Prezesie Rady Ministrów. Były Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Były Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze. Inicjator powołania Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach.
Obecnie: Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu, Handlu i Usług, członek Zespołu do spraw RODO przy Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy, Prezes AW Consulting Sp. z o.o., spółki zajmującej się ochroną danych osobowych; członek licznych kapituł nagród dla przedsiębiorców.

Tomasz Moszczyński

Manager UHY ECA

Doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak również specjalistycznych kursów z zakresu prawa podatkowego.

dr Arkadiusz Jan Derkacz

Pracownik naukowy, ekspert w Wydziale Statystyczno-Dewizowym łódzkiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego.

Arkadiusz J. Derkacz – doktor nauki ekonomicznych, specjalista ds. zarządzania w gospodarce, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych. Przedstawiciel ekonomii instytucjonalnej.
Pracownik naukowo-dydaktyczny. Adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej. Ekspert w Wydziale Statystyczno-Dewizowym łódzkiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego.
Absolwent UAM w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menedżer średniego i wyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych w Niemczech, Czechach i Austrii. Od 2008 r. po powrocie do Polski i objął stanowisko dyrektora finansowego i menedżera.
Naukowo realizuje badania w zakresie ekonomii rozwoju, gospodarki cyrkularnej oraz zarządzania w gospodarce. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego oraz Forum Myśli Instytucjonalnej. Współpracuje z „The Forum for Social Economics” (USA). Członek Rady Redakcyjnej „Science Journal of Business and Management” (USA) i „American Journal of Management Science and Engineering” (USA).

dr Roman Seredyński

Partner Zarządzający UHY ECA, Biegły rewident

Doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział
w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Michał Kołosowski

Partner UHY ECA, Biegły rewident

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie sprawuje funkcję Partnera w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Andrzej Stępniewski

Przewodniczący Rady Programowej

Po maturze studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (Wydział Handlu Wewnętrznego), którą ukończył w 1970 r. Następnie pracował w przemyśle elektronicznym. W 1980 r. ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania). 

Od 1987 r. był przedsiębiorcą. Jako działacz opozycyjny współpracował z KOR, TKN, Wydawnictwem „Nowa” oraz z Radiem „Solidarność”. Organizator Ruchu Pracodawców w III RP, członek Komisji Trójstronnej i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. 

W swoim pracowitym życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na różnych stanowiskach. Obecnie emeryt, Honorowany Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Inicjator ruchu Szlachetni. Obecnie Koordynator Ruchu na Rzecz Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

dr Michał Sobczak

Adiunkt Katedra Inwestycji i Nieruchomości , Uniwersytet Łódzki
Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w ekonomice nieruchomości, zarządzaniu nieruchomościami, polityce mieszkaniowej oraz ekonomii społecznej w tym sektorze spółdzielczym. Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, Instytucie Gospodarki Przestrzennej, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk związany z gospodarowaniem nieruchomościami, m. in. były Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu. Przedsiębiorca od 2000 roku. Wieloletni członek rad nadzorczych spółek: Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu, Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. Ekspert medialny UŁ. Współpracownik społeczny wielu organizacji lokalnych w Łodzi.

dr Konrad Dyda

Prawnik, specjalista zdrowia publicznego, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego

Prawnik, specjalista zdrowia publicznego, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania, finalizuje doktorat z zakresu nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, słuchacz szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Twórca i prezes Fundacji Praw Medyka, Med&Lex – Kliniki Wsparcia Personelu i Jednostek Ochrony Zdrowia sp. z o.o. oraz właściciel polsko-włoskiej firmy prawniczej Centrum Usług Prawnych i Biznesowych – Centro Servizi Legali e Commerciali. Przez ponad trzy lata pracował w kancelarii adwokackiej w Rzymie, z którą współpracuje do dziś.

https://onbet.red https://bsport.fit https://onbet88.ooo https://i9bet.biz https://hi88.ooo https://okvip.at https://f8bet.at https://fb88.cash https://vn88.cash https://shbet.at multicanais xoso xoso tin chelsea thông tin chuyển nhượng câu lạc bộ bóng đá arsenal bóng đá atalanta bundesliga cầu thủ haaland UEFA everton xoso futebol ao vivo futemax multicanais onbet bóng đá world cup bóng đá inter milan tin juventus benzema la liga clb leicester city MU man city messi lionel salah napoli neymar psg ronaldo serie a tottenham valencia AS ROMA Leverkusen ac milan mbappe napoli newcastle aston villa liverpool fa cup real madrid premier league Ajax bao bong da247 EPL barcelona bournemouth aff cup asean football bên lề sân cỏ báo bóng đá mới bóng đá cúp thế giới tin bóng đá Việt UEFA báo bóng đá việt nam Huyền thoại bóng đá giải ngoại hạng anh Seagame tap chi bong da the gioi tin bong da lu trận đấu hôm nay việt nam bóng đá tin nong bong da Bóng đá nữ thể thao 7m 24h bóng đá bóng đá hôm nay the thao ngoai hang anh tin nhanh bóng đá phòng thay đồ bóng đá bóng đá phủi kèo nhà cái onbet bóng đá lu 2 thông tin phòng thay đồ the thao vua app đánh lô đề dudoanxoso xổ số giải đặc biệt hôm nay xổ số kèo đẹp hôm nay ketquaxoso kq xs kqxsmn soi cầu ba miền soi cau thong ke sxkt hôm nay thế giới xổ số xổ số 24h xo.so xoso3mien xo so ba mien xoso dac biet xosodientoan xổ số dự đoán vé số chiều xổ xoso ket qua xosokienthiet xoso kq hôm nay xoso kt xổ số mega xổ số mới nhất hôm nay xoso truc tiep xoso Việt SX3MIEN xs dự đoán xs mien bac hom nay xs miên nam xsmientrung xsmn thu 7 con số may mắn hôm nay KQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanh dự đoán xổ số 3 miền dò vé số du doan xo so hom nay ket qua xo xo ket qua xo so.vn trúng thưởng xo so kq xoso trực tiếp ket qua xs kqxs 247 số miền nam s0x0 mienbac xosobamien hôm nay số đẹp hôm nay số đẹp trực tuyến nuôi số đẹp xo so hom qua xoso ketqua xstruc tiep hom nay xổ số kiến thiết trực tiếp xổ số kq hôm nay so xo kq trực tuyen kết quả xổ số miền bắc trực tiếp xo so miền nam xổ số miền nam trực tiếp trực tiếp xổ số hôm nay ket wa xs KQ XOSO xoso online xo so truc tiep hom nay xstt so mien bac trong ngày KQXS3M số so mien bac du doan xo so online du doan cau lo xổ số keno kqxs vn KQXOSO KQXS hôm nay trực tiếp kết quả xổ số ba miền cap lo dep nhat hom nay soi cầu chuẩn hôm nay so ket qua xo so Xem kết quả xổ số nhanh nhất SX3MIEN XSMB chủ nhật KQXSMN kết quả mở giải trực tuyến Giờ vàng chốt số Online Đánh Đề Con Gì dò số miền nam dò vé số hôm nay so mo so de bach thủ lô đẹp nhất hôm nay cầu đề hôm nay kết quả xổ số kiến thiết toàn quốc cau dep 88 xsmb rong bach kim ket qua xs 2023 dự đoán xổ số hàng ngày Bạch thủ đề miền Bắc Soi Cầu MB thần tài soi cau vip 247 soi cầu tốt soi cầu miễn phí soi cau mb vip xsmb hom nay xs vietlott xsmn hôm nay cầu lô đẹp thống kê lô kép xổ số miền Bắc quay thử xsmn xổ số thần tài Quay thử XSMT xổ số chiều nay xo so mien nam hom nay web đánh lô đề trực tuyến uy tín KQXS hôm nay xsmb ngày hôm nay XSMT chủ nhật xổ số Power 6/55 KQXS A trúng roy cao thủ chốt số bảng xổ số đặc biệt soi cầu 247 vip soi cầu wap 666 Soi cầu miễn phí 888 VIP Soi Cau Chuan MB độc thủ de số miền bắc thần tài cho số Kết quả xổ số thần tài Xem trực tiếp xổ số XIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊA Cầu lô số đẹp lô đẹp vip 24h soi cầu miễn phí 888 xổ số kiến thiết chiều nay XSMN thứ 7 hàng tuần Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh nhà cái xổ số Việt Nam Xổ Số Đại Phát Xổ số mới nhất Hôm Nay so xo mb hom nay xxmb88 quay thu mb Xo so Minh Chinh XS Minh Ngọc trực tiếp hôm nay XSMN 88 XSTD xs than tai xổ số UY TIN NHẤT xs vietlott 88 SOI CẦU SIÊU CHUẨN SoiCauViet lô đẹp hôm nay vip ket qua so xo hom nay kqxsmb 30 ngày dự đoán xổ số 3 miền Soi cầu 3 càng chuẩn xác bạch thủ lô nuoi lo chuan bắt lô chuẩn theo ngày kq xo-so lô 3 càng nuôi lô đề siêu vip cầu Lô Xiên XSMB đề về bao nhiêu Soi cầu x3 xổ số kiến thiết ngày hôm nay quay thử xsmt truc tiep kết quả sxmn trực tiếp miền bắc kết quả xổ số chấm vn bảng xs đặc biệt năm 2023 soi cau xsmb xổ số hà nội hôm nay sxmt xsmt hôm nay xs truc tiep mb ketqua xo so online kqxs online xo số hôm nay XS3M Tin xs hôm nay xsmn thu2 XSMN hom nay xổ số miền bắc trực tiếp hôm nay SO XO xsmb sxmn hôm nay 188betlink 188 xo so soi cầu vip 88 lô tô việt soi lô việt XS247 xs ba miền chốt lô đẹp nhất hôm nay chốt số xsmb CHƠI LÔ TÔ soi cau mn hom nay chốt lô chuẩn du doan sxmt dự đoán xổ số online rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm nay thống kê lô gan miền bắc dàn đề lô Cầu Kèo Đặc Biệt chốt cầu may mắn kết quả xổ số miền bắc hôm Soi cầu vàng 777 thẻ bài online du doan mn 888 soi cầu miền nam vip soi cầu mt vip dàn de hôm nay 7 cao thủ chốt số soi cau mien phi 777 7 cao thủ chốt số nức tiếng 3 càng miền bắc rồng bạch kim 777 dàn de bất bại on news ddxsmn 188bet w88 w88 789bet tf88 sin88 suvip sunwin tf88 five88 12bet sv88 vn88 Top 10 nhà cái uy tín sky88 iwin lucky88 nhacaisin88 oxbet m88 vn88 w88 789bet iwin f8bet rio66 rio66 lucky88 oxbet vn88 188bet 789bet May-88 five88 one88 sin88 bk8 8xbet oxbet MU88 188BET SV88 RIO66 ONBET88 188bet M88 M88 SV88 Jun-68 Jun-88 one88 iwin v9bet w388 OXBET w388 w388 onbet onbet onbet onbet88 onbet88 onbet88 onbet88 onbet onbet onbet onbet qh88 mu88 Nhà cái uy tín pog79 vp777 vp777 vipbet vipbet uk88 uk88 typhu88 typhu88 tk88 tk88 sm66 sm66 me88 me88 8live 8live 8live sm66 me88 win79 8live sm66 me88 win79 pog79 pog79 vp777 vp777 uk88 uk88 tk88 tk88 luck8 luck8 kingbet86 kingbet86 k188 k188 hr99 hr99 123b 8xbetvn vipbet sv66 zbet taisunwin-vn typhu88 vn138 vwin vwin vi68 ee88 1xbet rio66 zbet vn138 i9betvip fi88club cf68 onbet88 ee88 typhu88 onbet onbetkhuyenmai 12bet-moblie 12betmoblie taimienphi247 vi68clup cf68clup vipbet i9bet qh88 onb123 onbef soi cầu nổ hũ bắn cá đá gà đá gà game bài casino soi cầu xóc đĩa game bài giải mã giấc mơ bầu cua slot game casino nổ hủ dàn đề Bắn cá casino dàn đề nổ hũ tài xỉu slot game casino bắn cá đá gà game bài thể thao game bài soi cầu kqss soi cầu cờ tướng bắn cá game bài xóc đĩa AG百家乐 AG百家乐 AG真人 AG真人 爱游戏 华体会 华体会 im体育 kok体育 开云体育 开云体育 开云体育 乐鱼体育 乐鱼体育 欧宝体育 ob体育 亚博体育 亚博体育 亚博体育 亚博体育 亚博体育 亚博体育 开云体育 开云体育 棋牌 棋牌 沙巴体育 买球平台 新葡京娱乐 开云体育 mu88 qh88 keonhacai ketquabongda lichthidau 7m.news kqbd tyso keobongda bongdalu 开云体育 开云体育 开云体育 乐鱼体育 乐鱼体育 乐鱼体育 亚新体育 亚新体育 亚新体育 爱游戏 爱游戏 爱游戏 华体会 华体会 华体会 IM体育 IM体育 沙巴体育 沙巴体育 PM体育 PM体育 AG尊龙 AG尊龙 AG尊龙 AG百家乐 AG百家乐 AG百家乐 AG真人 AG真人< AG真人< 皇冠体育 皇冠体育 PG电子 PG电子 万博体育 万博体育 KOK体育 KOK体育 欧宝体育 江南体育 江南体育 江南体育 半岛体育 半岛体育 半岛体育 凯发娱乐 凯发娱乐 杏彩体育 杏彩体育 杏彩体育 FB体育 PM真人 PM真人< 米乐娱乐 米乐娱乐 天博体育 天博体育 开元棋牌 开元棋牌 j9九游会 j9九游会 开云体育