Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Oferty członków

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej pt.: „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.”, która odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:

  • praktycznych aspektów rozwoju teorii inżynierii bezpieczeństwa wszelkich obiektów tj. maszyn, urządzeń, pojazdów, obiektów budowlanych itd.
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
  • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
  • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji;
  • zagadnień rozwoju bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
  • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W konferencji weźmie udział około 250 – 300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa.

W ramach konferencji wygłoszone zostaną referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach oraz w formie recenzowanej monografii naukowej.

ZAPROSZENIE
INFORMACJE

Scroll to Top