Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

W dniu 15 XI 2022 r. odbyło się zebranie Zarządu oraz Prezydium Zarządu naszej Federacji w formie online.
Podczas posiedzenia Prezydium Zarządu przyjętych zostało aż 33 nowych firm do naszej organizacji.
W trakcie spotkania omawiano także tematy współpracy z zewnętrznymi podmiotami, organizacjami społeczno-gospodarczymi oraz zaproszenia do udziału w pracach agend rządowych.
Rozmowy dotyczyły także szczegółów organizacji IV Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości oraz spotkania wigilijnego Członków Federacji, które odbędą się 9 XII 2022 r.
 
Scroll to Top