O nas

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL
 1. Budowanie spośród zrzeszonych Członków Federacji, silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich
 2.  Kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy i optymalnych warunków działania przedsiębiorców i instytucji oraz budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki;
 3. Reprezentowanie na arenie ogólnokrajowej oraz ogólnoświatowej społecznych, gospodarczych i ekonomicznych interesów zrzeszonych Członków Federacji;
 4. Reprezentowanie oraz ochrona praw i interesów zrzeszonych Członków Federacji wobec instytucji państwowych, samorządowych i społecznych wszystkich szczebli;
 5. Kooperacja z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, izbami w kraju i poza jego granicami;
 6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 7. Podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi i promocji działalności gospodarczej Członków Federacji;
 8. Prowadzenie działań edukacyjnych (rozwojowych) dopasowanych do wymagań nowoczesnej gospodarki i strategii inteligentnej specjalizacji;
 9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości, samorządów, instytucji oraz na rzecz ochrony zdrowia, ochrony środowiska, poszanowania energii;
 10.  Budowanie innowacyjności i efektywności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia więzi biznes-nauka;
 11.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju e-gospodarki i e-biznesu;
 12.  Nawiązywanie oraz wspieranie współpracy w zakresie CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu;
 13.  Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce
 14. Do zadań Federacji należy w szczególności zbudowanie silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i propagowanie samorządu gospodarczego w Polsce, poprzez podejmowanie inicjatyw sprzyjających ich rozwojowi i promocji.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl występuje i działa na rzecz swoich członków. W naszych strukturach jest 60 członków, w sumie ponad 800 firm zatrudniających około 200 tys. pracowników. Organizacja zrzesza firmy, jak również organizacje branżowe i regionalne

Nasze działania

Powszechny Samorząd Gospodarczy

Samorząd Gospodarczy ma duże znaczenie dla gospodarki i rozwoju demokracji. Wpływa na dynamiczny rozwój kraju i pozwala usunąć patologie na styku polityki, administracji i biznesu.

Forum Organizacji Gospodarczych

Zostań Członkiem Forum Organizacji Gospodarczych i buduj z nami przedsiębiorczość lokalną.

Rekomendowani.pl

Przystąp do grona rekomendowanych i stań się marką roku. Zwiększ przez to swoje kontakty, jakość świadczonych usług oraz buduj zaufanie wśród kontrahentów.

Nasze cele

 • działamy na rzecz powołania Powszechnego Samorządu Gospodarczego – PSG
 • budujemy największą organizację polskich przedsiębiorców
 • tworzymy Strategię Rozwoju Polskich Marek, w którą wpisane są działania budujące przewagę i innowacyjność polskich przedsiębiorstw
 • kształtujemy powszechne zasady związane z etycznością pracy
 • wspieramy interesy polskich przedsiębiorców
 • pomagamy w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Kim jesteśmy

Nasi Eksperci

Rada Naukowa